คลิปและภาพตลกขบขัน ในวันเบาๆ

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PostDD

Pages: [1] 2 3 ... 115
1
SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

ย้ำวิสัยทัศน์ Empower Lives Through Learning ด้วยบทพิสูจน์ความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพคนและองค์กรผ่านการเรียนรู้ และการสร้าง Impact ให้เกิดขึ้นจริงทั้งในระดับสังคมและระดับประเทศ พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายอัพสกิลคนไทยมากกว่า 1 ล้านคน ภายใน 3 ปี
เร่งปรับสกิล 4 กลุ่มคนทำงานยุคใหม่ และ 4 กลุ่มคนองค์กร เสริมแกร่งด้วยทักษะจำเป็นและหลักสูตรคุณภาพชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างการทรานฟอร์มสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานยุคใหม่
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในระดับองค์กรและในระดับบุคคล สำหรับภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 65 เรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนราว 3.9% ผ่านแรงขับเคลี่อนหลักมาจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศ และการลงทุนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยและองค์กรไทยเติบโตและไปต่อได้ไกลกว่าเดิม SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

ความท้าทายใหม่ที่ยากกว่าเดิม แต่ Empower Lives Through Learning คือ คำตอบ

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (ซีแอ็ค) องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร ผู้นำ และคนทุกระดับ กล่าวว่า "ความท้าทายครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา SEAC (ซีแอ็ค) ได้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผลักดันและช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรและคน ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ สู่องค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ เพื่อให้คนไทยสามารถเผชิญและก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ด้วยการสรรหาและสร้างสรรค์หลักสูตร เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสร้างผลลัพธ์ได้จริง ตลอดจนผสานการเรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เรียกว่า Truly-EdTech เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าไปช่วยพลิกโฉมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนด้วยหลักสูตรกว่า 200 หลักสูตร ผ่านการยกระดับศักยภาพผู้นำและบุคลากรในองค์กร รวมถึงช่วยอัพสกิลรีสกิลทักษะการสอนให้กับครูอาจารย์กว่า 1,000 คน ตลอดจนร่วมสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษาทุพพลภาพกว่า 30 คนผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พร้อมทั้งทำโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการจังหวัดสระบุรีกว่า 50 คนผ่านโครงการ Hi-Pro Saraburi 4.0 เป็นต้น

ทั้งนี้ SEAC (ซีแอ็ค) ได้สร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันต่อยุคสมัยให้กับคนไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยังเป็นเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์นำหลักสูตรชั้นนำจากพาร์ทเนอร์สถาบันการเรียนรู้ชั้นนำระดับโลกเข้ามาสอนอย่างเป็นทางการ อาทิ หลักสูตรวิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น Outward Mindset จาก The Arbinger Institute และ หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) จาก The Ken Blanchard Companies สำหรับ YourNextU by SEAC ปัจจุบันมียอดสมาชิกกว่า 40,000 ราย และมีกว่า 615 องค์กรที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทรานฟอร์มตนเองและธุรกิจเพื่อก้าวสู่โลกอนาคต ผ่านหลักสูตรการพัฒนาบริหารทีม (E3s Leader Series - Engage Empower Execute) การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ Agile Leader และหลักสูตรพัฒนาทักษะอื่นๆ ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ที่จำเป็นต่อโลกทำงานปัจจุบันและในอนาคต"

ต่อสู้กับความเชื่อ ที่ว่า "การเรียนรู้เป็นเรื่องน่าเบื่อ"

ด้วยประสบการณ์ของ SEAC (ซีแอ็ค) ที่ศึกษาและติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยมาตลอด 30 ปี ทำให้เข้าใจถึง 5 บริบทส่วนผสมการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดกับคนไทยในยุคนี้ คือ 1) Global Content เนื้อหาคุณภาพและนำไปใช้ได้จริงจากสถาบันชั้นนำระดับโลก 2) Design การออกแบบประสบการณ์และหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้เรียนและองค์กรธุรกิจบนบริบทของสังคมไทย 3) Technology เทคโนโลยีที่ทำให้การมีส่วนร่วมในหลักสูตรเป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้เรียนสนุกอยากเรียนและเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 4) Experienced Trainers ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างมีพลัง 5) Learning Community สังคมแห่งการเรียนรู้ที่คนหลากหลายความเชี่ยวชาญ ต่างอาชีพ ต่างวัยมารวมกลุ่มเรียนรู้จากกันและกัน โดยในปี พ.ศ. 2565 SEAC (ซีแอ็ค) ยังมุ่งมั่นเดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ Empower Lives Through Learning โดยจะโฟกัสลงไปในทุกๆ ช่วงชีวิต ทุกๆ กลุ่ม และทุกๆ สายอาชีพของคนไทยอย่างหลากหลายมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา

WHO & WHY 4 กลุ่มคนทำงานยุคใหม่ ที่ต้องรีบ "Reskill-Upskill" ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

นางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Product Director, YourNextU by SEAC (ซีแอ็ค) กล่าวว่า "ปัจจุบัน รูปแบบการทำธุรกิจและทักษะที่จำเป็นในการทำงานในปัจจุบันเปลี่ยนไปเร็วมาก การใช้ชุดความรู้เดิม ใช้แนวทางการทำงานแบบเดิมอาจไม่ได้ผลเหมือนเดิมอีกต่อไป เรามองเห็นช่องว่างและความท้าทายของการพัฒนาชุดทักษะใหม่ๆ ของคนหลายกลุ่มซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่แสวงหาทางเดินและอาชีพที่ใช่ พนักงานที่ต้องการความก้าวหน้าท่ามกลางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็ว เจ้าของกิจการ เพราะทุกชีวิตล้วนอยากให้ตัวเองมีอนาคตที่สดใสมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ๆ เพื่อให้พร้อมเผชิญโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงสูง"

กลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ (Young Generation Students) - เสริมชุดทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็กที่ไม่มีสอนในรั้วโรงเรียน เพื่อติดอาวุธให้เด็กไทยเลือดใหม่ (New Generations) มีพื้นฐานทักษะสำคัญและวิธีคิดที่จำเป็น พร้อมรับมือโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดแรงงาน (New Generation Workforce) - การผสมผสานทักษะจำเป็นใหม่ๆ ที่ต่อยอดและสร้างโอกาสให้เด็กให้เป็นคนที่มีศักยภาพสูง (High Performance) เพราะเมื่อเด็กกลุ่มนี้ก้าวเข้าตลาดแรงงานจะช่วยผลักดันองค์กรให้เป็น High Performance Organization เลือดใหม่จะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ วิธีการทำงานใหม่ๆ ในองค์กร
กลุ่มคนที่กำลังมองหาการเติบโตในสายอาชีพที่มั่นคง (Career Transitioning Employees) - SEAC (ซีแอ็ค) ได้คัดสรรหลักสูตรผ่านการเป็นพันธมิตรกับสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ SimpliLearn ในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับโลกการทำงานปัจจุบัน สำหรับกลุ่มคนที่กำลังมองหาการเติบโตในอาชีพเดิมหรือต้องการหาอาชีพใหม่ที่มั่นคง
กลุ่มเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Entrepreneurs & SMEs) - วิกฤตที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความสะบักสะบอมของธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง SEAC (ซีแอ็ค) ต้องการช่วยองค์กร SMEs ทั้งหลายให้ผ่านพ้นวิกฤติเหล่านี้ไปให้ได้ ผ่านหลักสูตรและคอมมูนิตี้สำหรับผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ต่อยอดประสบการณ์ทางธุรกิจระหว่างเจ้าของกิจการด้วยกัน แนวคิดและหลักสูตรการบริหารธุรกิจ รวมถึงเทคนิคการบริหารคนที่สร้างธุรกิจให้เติบโต ที่ย่อยมาแล้วจากต่างประเทศให้ตรงกับบริบทคนไทย
WHO & WHY 4 กลุ่มคนในองค์กรที่ต้องเร่งปรับตัว ผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ

นายบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director, SEAC (ซีแอ็ค) กล่าวว่า "ต่อจากนี้ องค์กรทุกขนาดกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการทรานฟอร์มองค์กรแล้ว แต่จะเป็นการทรานฟอร์มในวิธีคิด ทักษะและรูปแบบการทำงานของบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อยกระดับความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ให้สามารถเดินหน้าสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จขององค์กร

เหตุผลที่แต่ละกลุ่มคนในองค์กรต้องปรับเพื่อเปลี่ยนให้ทันความเปลี่ยนแปลง

กลุ่มคนที่มีความสามารถและมีความสำคัญขององค์กร (Talent) - ปกติแล้วนั้นในหนึ่งองค์กรจะมี Talent เพียงแค่ 10 - 15% เท่านั้นที่ช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ส่วนใหญ่ให้กับธุรกิจ ซึ่งหากองค์กรเร่งความเร็วในการพัฒนาทักษะและผลิต Talent จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ทัน และผลักดันธุรกิจไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก
กลุ่มผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Changemaker) - จากการผนึกพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำของโลกอย่าง J2N Global และทักษะที่ได้ทำการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้จริง วิ่งไปถึงวิธีคิดของคน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เรื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นจะไม่สามารถสำเร็จได้เลยหากไม่มีผู้ริเริ่ม การที่องค์กรจะสามารถเพิ่มเรื่องนวัตกรรมได้ต้องอาศัยการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ล้อกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำทุกระดับขององค์กร (Leaders at all levels) - การหยอดทักษะพัฒนาให้ผู้นำที่มีลูกน้องทุกระดับขององค์กรมีภาวะผู้นำที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ง SEAC (ซีแอ็ค) ทำอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ผ่านการออกแบบหลักสูตรที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ที่เราได้เป็นตัวแทนเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันระดับโลกอย่าง The Ken Blanchard Companies ที่จะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มาก (Do less get more)
ผู้บริหารองค์กรทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน (Executives) - SEAC (ซีแอ็ค) อยากช่วยให้ผู้บริหารและกลไก เศรษฐกิจไทยวิ่งไปข้างหน้าได้ในระดับมหภาค ผ่านหลักสูตรที่ถูกคัดเลือก เลือกสรรและออกแบบที่ทำร่วมกันกับสถาบันชั้นนำระดับโลก อาทิ Michigan's Ross School of Business, Stanford Center for Professional Development และ IMD เป็นต้น
"SEAC (ซีแอ็ค) ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง "โอกาส" และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยมากกว่า 1 ล้านคน ภายใน 3 ปีผ่านการเรียนรู้ ให้สามารถเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้น มีอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบมากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม ภายใต้วิสัยทัศน์ Empower Lives Through Learning" นางอริญญา กล่าวสรุป

2


นายโฮ ควอน ปิง ประธานกรรมการบริหารของเครือโรงแรมบันยัน ทรี เปิดเผยกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมั่นคงในระยะยาว เนื่องจากนักท่องเที่ยวและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มมองว่าโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว

นายโฮยกตัวอย่างถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยกล่าวว่า โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักตัวนั้น ส่งผลให้การท่องเที่ยวในไทยฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวเลือกที่จะไม่ยกเลิกทริปเดินทางของตนเองมากนัก แม้ในขณะนี้ประเทศไทยจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนก็ตาม

"แม้ยอดการจองใหม่จะชะลอตัวลงเนื่องจากประชาชนต่างระมัดระวังตัวกันมากขึ้น แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าผู้คนจะมองโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมุมมองในการใช้ชีวิตในอนาคต" นายโฮกล่าว "นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมมองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชิงบวก"
ในขณะที่หลายประเทศเริ่มกลับมาใช้มาตรการสกัดโควิดรอบใหม่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโอมิครอน แต่อีกหลายประเทศก็เลือกที่จะไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด โดยประเทศไทยได้ขยายการรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมในอีก 3 ภูมิภาคเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนอินโดนีเซียก็ยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยี่ยมชมเกาะบาหลีได้ แม้จะมีมาตรการควบคุมบางส่วน

"ประเด็นอยู่ที่ว่าประเทศไทยและทั่วโลกกำลังกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบแน่ ๆ หรือไม่ เราต่างเคยเห็นภาพการฟื้นตัวช่วงสั้น ๆ แบบ dead-cat โดยที่โอมิครอนเข้ามาแทนที่เดลตามาแล้ว" นายโฮกล่าว โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูเก็ตมีมุมมองบวกเกี่ยวกับการฟื้นตัว และมองว่า "นี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบ"

3
จีนตั้งข้อสังเกตพัสดุจากต่างประเทศอาจเป็นตัวการแพร่โควิด

ทางการจีนเรียกร้องให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือเมื่อเปิดจดหมายหรือพัสดุ โดยเฉพาะพัสดุที่มาจากต่างประเทศ หลังเจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรกที่พบในกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจติดเชื้อที่มาจากพัสดุซึ่งส่งมาจากแคนาดา

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทางการจีนให้คำมั่นว่าจะยกระดับการฆ่าเชื้อพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบพัสดุจากต่างประเทศได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนระบุว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายดังกล่าวได้เปิดพัสดุที่ส่งมาจากแคนาดาซึ่งส่งผ่านทางสหรัฐและฮ่องกง พร้อมระบุว่า ประเด็นการติดเชื้อจากพัสดุนั้นเป็นประเด็นที่จีนมองข้ามไม่ได้

ด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีน ได้เตือนให้ประชาชนลดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือรับพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศให้น้อยที่สุดในช่วงของการแพร่ระบาดจากโควิด-19

9
'เฟาชี' เผยยังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดว่าโอมิครอนเป็นจุดจบของโควิด

นายแพทย์แอนโทนี เฟาชี แพทย์ใหญ่ประจำทำเนียบขาว เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะเป็นไวรัสที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโควิด-19 จากการระบาดใหญ่ไปเป็นโรคประจำถิ่น

นายเฟาชีกล่าวในการประชุม World Economic Forum ทางออนไลน์ว่า 'นี่เป็นคำถามปลายเปิดที่ว่า โอมิครอนจะทำหน้าที่เป็นวัคซีนตามธรรมชาติอย่างที่ทุกคนคาดหวังหรือไม่'

ทั้งนี้ นายเฟาชีกล่าวว่า สิ่งสำคัญในการจัดการกับโรคระบาดคือการมุ่งเน้นไปที่การสกัดการลุกลามอย่างครอบคลุม มากกว่าจะเป็นการผลิตวัคซีนต่อสู้กับทุกสายพันธุ์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการวิจัยจึงควรเน้นไปที่การผลิตวัคซีนที่สามารถให้การป้องกันในวงกว้างจากโควิดหลาย ๆ สายพันธุ์

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์รายอื่น ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกว่า การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโอมิครอน รวมถึงการแสดงอาการของโรคที่ไม่รุนแรงมากนัก อาจเป็นการส่งสัญญาณให้มนุษย์เปลี่ยนมาสู่การอยู่ร่วมกับไวรัสไม่ต่างกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

นายอัลเบิร์ต บูร์ลา ซีอีโอของบริษัทไฟเซอร์เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เลอฟิกาโรของฝรั่งเศสว่า เขาเชื่อว่าผู้คนจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ในฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-มิ.ย.) หลังเผชิญกับโรคโควิด-19 ระบาดมานานกว่า 2 ปี

10


อากาศร้อน ๆ ในบ้านเรานั้นเรียกว่ามีให้สัมผัสกันแทบทุกวัน ทุกเดือนเลยคงไม่ผิด ซึ่งสิ่งที่จะช่วยคลายร้อนดีที่สุด นอกจากพัดลมแล้วก็คงหนีไม่พ้นแอร์ หรือเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายประเภทมาก จึงอยากแนะนำให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นเพื่อการเลือกซื้อใช้อย่างเหมาะสม พร้อมบอกวิธีเลือกซื้อแอร์พกพาหนึ่งในอุปกรณ์คลายร้อนที่ตอบโจทย์การใช้งานมาฝากกันด้วย

ประเภทของแอร์ที่ควรรู้สำหรับคนไทยยุคใหม่

1. แอร์ติดเพดาน   

ประเภทแรกก็คือแอร์ติดเพดานที่มีการติดตั้งยากกว่าประเภทอื่น ๆ ส่วนราคาที่แพงจากการติดตั้งอันซับซ้อนนั่นเอง ซึ่งปกติแล้วขนาด BTU จะอยู่ที่ 24,000 หรือมากกว่านั้น ให้ความเย็นสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ กินพื้นที่ไม่มาก ระบบทำความเย็นพลังสูง เหมาะกับห้องกว้างและยาวมาก ๆ

2. แอร์ติดผนัง

ถือเป็นแอร์ที่นิยมมากที่สุดในเมืองไทยคงไม่ผิด โดยการออกแบบมีหลากหลาย มาพร้อมกับความเย็นที่เลือกได้ ตั้งแต่ 9,000 BTU ไปจนถึง 24,000 BTU หรืออาจมากกว่าในบางรุ่น ซึ่งระบบของแอร์ประเภทนี้จะมี 2 ยูนิตที่แยกส่วน คือส่วนที่อยู่ภายในอาคาร และส่วนภายนอกอาคาร หรือส่วนทำความเย็นติดผนัง เรียกสั้น ๆ ว่า คอมเพรสเซอร์ มักใช้ในทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้นต์ หรือพื้นที่ที่มีขนาดกลาง ไม่ใหญ่โตมาก

3. แอร์ใช้พกพา

หรือแอร์เคลื่อนที่ สามารถเลื่อนไปไหนก็ได้ ลักษณะตัวเครื่องจะมีท่อแนบติดไปตลอด คอยส่งความร้อนออกมาด้านนอกผ่านหน้าต่าง หรือประตูที่เปิดอยู่ ความเย็นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแอร์ประเภทอื่น ซึ่งปกติแล้วจะน้อยกว่า 15,000 บีทียู

4. แอร์แบบ 4 ทิศทาง

ปกติแล้วแอร์ประเภทนี้มักเห็นกันตามออฟฟิศ หรือบริเวณที่คนใช้งานหลายจุด เพราะจะมีความเย็นออกทั้ง 4 ทิศเลยทีเดียว แม้จะมีความเย็นเทียบเท่าแอร์ติดผนังแต่ขนาดยูนิตใหญ่กว่า ทว่าการติดตั้งควรปรึกษาช่าง เพราะจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพดานมาก และมีคอมเพลสเซอร์อยู่ด้านนอก

วิธีการเลือกซื้อแอร์ประเภทเคลื่อนที่หนึ่งในแอร์คลายร้อนที่ตอบโจทย์

- เลือกตามขนาด BTU ให้สัมพันธ์กับขนาดห้องที่จะใช้วางเครื่อง เพื่อความเย็นที่ชื่นใจทั่วถึง
- การวางเครื่องควรเว้นระยะให้พอดี อย่าไปชิดติดผนังมาก
- ตรวจสอบราคาแอร์ให้ดีว่าแอร์เคลื่อนที่ ราคาเท่าไหร่ สามารถเปรียบเทียบราคากับยี่ห้อ หรือรุ่นนั้น ๆ ก่อนเพื่อหาความคุ้มค่าที่สุด

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจของแอร์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงวิธีการเลือกซื้อแอร์ประเภทเคลื่อนที่หนึ่งในประเภทแอร์ไว้คลายร้อนได้อย่างตอบโจทย์ ซึ่งก็หวังว่าทุก ๆ คนจะสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เย็นฉ่ำกันทั่วบ้าน ไม่ต้องทนร้อนอีกต่อไปแล้ว

12
มาร์เซโล่ บิเอลซ่า กุนซือทีม ลีดส์ ยูไนเต็ด แสดงความพึงพอใจที่นักเตะแก้ไขจุดบกพร่องได้กระทั่งเอาชนะ เวสต์แฮม ด้วยสกอร์ 3-2 ในเกม พรีเมียร์ลีก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.

    ยูงทอง ผ่านการโม่แข้งกับ เดอะ แฮมเมอร์ส เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกม เอฟเอคัพ รอบสาม และแพ้ไปแบบหมดรูปที่ ลอนดอน สเตเดี้ยม 2-0 แต่หลังจากคว้าสามแต้มไปจาก ขุนค้อน ได้ในเกมลีก นายใหญ่อาร์เจนไตน์จึงแฮปปี้ที่นักเตะแก้ตัวกันได้สำเร็จ

    "มันเป็นเกมที่ฟ้องให้เห็นถึงความเป็น พรีเมียร์ลีก มันเป็นเกมที่ดีและพลิกไปพลิกมา และโชคดีที่มันเข้าข้างเรา แต่มันเป็นเกมที่สูสี"

    "ชัยชนะนัดนี้เป็นของนักเตะเพราะพวกเขาพยายามกันอย่างเต็มที่ ความหิวกระหายในชัยชนะเป็นเรื่องที่เยี่ยมมาก"

    "เรามีความคิดว่าเราขาดสิ่งไหนจากนัดก่อน เราพยายามเติมเต็มมันลงไปเพื่อทำให้เรามีข้อได้เปรียบ"

    "มันเป็นฟอร์มที่ดีมากจาก ราฟินญ่า และ เจมส์ กับ แฮร์สัน มีพัฒนาการ มันทำให้พวกเขาทั้งสามมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับ เวสต์แฮม"

    "มันเป็นเกมที่ซับซ้อนเพราะนักเตะหลายรายกลับมาลงเล่นได้ แต่จากนั้นเราก็เสียพวกเขาไป เราจะรอดูว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่"

    "แบมฟอร์ด น่าจะพร้อมสำหรับเกมหน้า แต่สำหรับ ชาเคลตัน และ โรเบิร์ตส์ อาจมีโอกาสน้อยกว่า"

    "ผมแฮปปี้ไปกับ แจ็ค แฮร์ริสัน เขาทุ่มเทเป็นอย่างสูง ราฟินญ่า และ แดน เจมส์ ทุ่มเทอย่างเต็มที่เช่นกันซึ่งมันเป็นเกมรุกที่เราขาดหายไปเมื่อนัดก่อน"

    ขณะเดียวกัน แฮร์ริสัน ซึ่งกระทุ้งแฮททริคพาทีมบุกมาสยบ เวสต์แฮม ได้เปิดใจว่า "ผมดีใจมากที่ทำแฮททริคได้ มันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งที่ยิงประตูได้ และเมื่อคุณทำได้สามประตู มันก็ดีขึ้นไปอีก ผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะ"

    "สัปดาห์ก่อนเราทำงานกันอย่างหนักหลังแพ้ เวสต์แฮม ในเกม เอฟเอคัพ เราต้องการแสดงให้เห็นถึงอีกด้านของเรา เราสามารถคอนโทรลเกมได้มากขึ้น และคว้าสามแต้มได้"

    "เราโชคร้ายที่มีปัญหาบาดเจ็บ แต่เราทำงานกันอย่างหนักเสมอ เรามีนักเตะหนุ่มที่ก้าวเข้ามา และแสดงให้เห็นถึงความสามารถ เป็นเรื่องดีที่พวกเขาเข้ามาอยู่ในทีมในช่วงที่ยากลำบาก หวังว่าเราจะมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ไปจนถึงจบซีซั่น"
 

13
https://www.katobonsai.com/
บอนไซ บอนไซประดิษฐ์ ตกแต่งบ้าน

14
แหล่งร้านขายเสื้อผ้ามือสอง ขุมทรัพย์ของนักชอปตัวจริง ขายทั้งประมูล ไลฟ์สด หรือจัดแพค

15
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 3.4% ชี้การใช้จ่ายด้านทุนฟื้นต่อเนื่อง

สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภคไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ความต้องการใช้จ่ายด้านทุนของบริษัทยังคงฟื้นตัว แม้จะมีแรงกดดันจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

ทั้งนี้ ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือนพ.ย. ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.4% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนต.ค.

เมื่อเทียบรายปี ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐาน พุ่งขึ้น 11.6% ในเดือนพ.ย.

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคส่วนพบว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรจากกลุ่มผู้ผลิตพุ่งขึ้น 12.9% ซึ่งช่วยชดเชยยอดสั่งซื้อจากกลุ่มบริษัทนอกภาคการผลิตที่ลดลง 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัว 6.5% ในไตรมาส 4/2564 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลจากการบริโภคในภาคเอกชนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19

Pages: [1] 2 3 ... 115


ศูนย์รวมเว็บบอร์ด SMF ฟรี

| ตลาดออนไลน์ | ขายของ | สินค้าใหม่ | สินค้ามือ 2 | สถานบริการ | ซื้อ-ขาย เกี่ยวกับกีฬา | ซื้อ-ขาย คอมพิวเตอร์ | เครื่องจักรหนัก เบา | นวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร | เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า | ซื้อ-ขาย เกมส์ ของเล่น | ธุรกิจท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก | ธุรกิจบันเทิง เพลง ดนตรี | กิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรก ผ่อนคลาย | แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ | ผลิตภัณฑ์เสริมสวย สุขภาพ | อาหาร และยา ปัจจัย 4 | ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่ และเด็ก | เกี่ยวกับการศึกษา | งานภาครัฐ และเอกชน, หางานทุกประเภท ทุกตำแหน่ง | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ธุรกิจตกแต่งบ้าน ดูแลรักษาบ้าน | ธุรกิจยานพาหนะ | รับจ้างทั่วไป | ตลาดฟอเร็กซ์ | ตลาดหุ้น | รับจ้างโพสต์บอร์ด แชร์ ไลค์ เฟสบุ๊ค | แชร์ ไลค์ ติดตาม ยูทูป | โปรโมทเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์สินค้า SEO |

สนับสนุน โดย

| M88 | 188BET | HappyLuke | FUN88 | WIN365 | 1XBET | WINS88 | W88 | NOWBET | Vwin | Dafabet | DEWABET | 12BET | LiveCasinoHouse |
|

ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ โดย

| | |

เครือข่ายสังคมออนไลน์